Vi kommer hem till er så att ni får se hur armaturerna belyser ert hus och trädgård. Alla hus och trädgårdar har olika förutsättningar så att få se det i verklig miljö är en klar fördel och upplevelse. 

Tips för en fin belysning är att skapa spänning och variation genom att blanda olika sorters ljuskällor- pollare, spotlights, ljusslingor och väggbelysning. Ljusätt gärna ett träd, ett vackert gräs, buskar eller mur.

Belysning till alla!!!

Myrans Utebelysning är preppad för Sommarens utmaningar.

Framsida med två olika armaturer.

Belysning baksida.

Blir glad när man kommer hem.

Belysning från vägen.

Fasadbelysning - ute/altan Belysning.

Se vad fint fasadbelysningen lyser upp fritidshuset på Väddö

Fasadbelysning till ert fina hus.